Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning
31 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018
16 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018
27 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018
29 mars, 2018 Årsredovisning 2017
27 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017