Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning
14 juli, 2020 Delårsrapport Q2 2020
27 april, 2020 Delårsrapport Q1 2020
24 mars, 2020 Årsredovisning 2019
19 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019