Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning
29 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019
10 juli, 2019 Delårsrapport Q2 2019
29 april, 2019 Delårsrapport Q1 2019
28 mars, 2019 Årsredovisning 2018
20 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018