Rapport Presentation Finansiell data Webbsändning ESEF (ladda ner ZIP)
27 oktober, 2022 Delårsrapport Q3 2022
14 juli, 2022 Delårsrapport Q2 2022
27 april, 2022 Delårsrapport Q1 2022
4 april, 2022 Fastighetsförteckning 2021
1 april, 2022 Årsredovisning 2021
23 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021