Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) är första associerade medlemmen i Sveriges Allmännytta. SBB förvaltar över 10 000 hyresrätter i Sverige och är en av de största aktörerna avseende äldreboende, LSS-fastigheter och skolor inom ramen för social infrastruktur i Norden. SBB välkomnar beskedet om medlemskapet som ligger i linje med SBB:s ambition att vara den ledande långsiktiga partnern till den offentliga sektorn i Norden.

”Jag är glad att vi som första privata fastighetsbolag har beviljats medlemskap i Sveriges Allmännytta. Sedan 2011 har jag varit engagerad i att privata aktörer ska kunna bli medlemmar. Sveriges bostadsutmaningar kan endast lösas av samhällsnyttiga bolag, offentliga som privata. Här visar Sveriges Allmännytta vägen. Samhällsbyggnadsbolaget äger och utvecklar hyresrätter och samhällsfastigheter, på så vis bidrar vi till att samhället utvecklas och växer. Vi ser också ett medlemskap i Sveriges Allmännytta som ytterligare en garanti för vår långsiktighet och vårt samhällsengagemang,” säger Ilija Batljan VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Sveriges Allmännyttas beslut att öppna upp för privata aktörer sätter aktörers samhällsnyttiga verksamhet i fokus, istället för som tidigare organisationsform.

”Att kunna välkomna ännu fler långsiktiga och seriösa bostadsföretag att bli medlemmar, även om de inte ägs av en kommun, är glädjande. Nu blir Sveriges Allmännytta en bredare organisation som även företräder privata aktörer med samhällsansvar som värnar hyresrätten som boendeform.

Ambitionen är att tillsammans vara starkare och tydligare som samhällsbyggare och att göra ännu mer samhällsnytta – det är en del av det förändringsarbete som påbörjats i Sveriges Allmännytta,” säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]