Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom köp av 24 fastigheter i Linköping, huvudsakligen uthyrda till Linköpings kommun från familjeföretaget Botrygg för 950 mkr.

Fastigheterna, som är fullt uthyrda, ligger i attraktiva och centrala lägen i Sveriges femte största stad Linköping. Hyresintäkterna generas till 97% från verksamheter som finansieras av offentliga medel, varav 88% kommer direkt från Linköpings kommun avseende äldreomsorg, vård och utbildningslokaler. Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är ca 7,6 år och hyresintäkten 49,7 mkr. Den totala uthyrningsbara ytan i portföljen är 28 261 kvm. För att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet gentemot kommunen kommer Botrygg att fortsätta att förvalta beståndet under en övergångsperiod.

”Vi ser fram emot vårt långsiktiga samarbete med Linköpings kommun och är imponerade av den höga kvaliteten som Botrygg har på sina fastigheter. Med förvärvet fortsätter vi stärka vår position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter samt stärker vår förvaltning i Nordens största städer,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”En stor andel av vårt bestånd utgjordes av samhällsfastigheter i Linköping. Vi vill öka andelen bostadsfastigheter och försäljningen ger oss ett bra utrymme att förvärva nya projekt. För Botrygg var det också viktigt att sälja till en aktör som står för kvalitet och långsiktighet,” säger Adam Cocozza, VD Botrygg.

SBB tillträder fastigheterna 31 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected] 

Adam Cocozza, VD Botrygg AB, 073 988 20 35, [email protected]