Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) på Credit Watch Negative med anledning av osäkerhet kring misstankarna avseende bolagets VD och farhågorna att detta leder till sämre genomförandekraft avseende planerade försäljningar och att dessa tar längre tid än S&P förväntat sig. 

S&P betonar att SBB enligt deras förståelse: ”strävar efter att ha en välfungerande bolagsstyrning på plats och att styrelsen fungerar effektivt, med fem oberoende ledamöter (från både ledning och aktieägare) av totalt sju. I det här skedet förutser vi inte någon väsentlig verksamhetsstörning på kort sikt med tanke på den underliggande verksamhetens motståndskraftiga karaktär”.

S&P påpekar att en negativ ratingåtgärd kan vidtas om de bedömer att skuld/(skuld-plus-eget kapital) skulle förbli över 60 procent under en längre period. För en ratinghöjning till BBB Flat krävs att bolaget uppnår justerad skuld/(justerad skuld +justerad equity) under 55 procent under perioden 12-18 månader som tidigare kommunicerats av S&P.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 10:05 CET.