SSM har den 11 mars tecknat förvärvsavtal av samtliga aktier i Sollentuna Tallskogen AB, säljare är Carp Holding AB och E. Thulin AB.

Projektet ingår som en del i Sollentuna kommuns utvecklingsområde kallat Väsjön, där det planeras för cirka 3 000 nya bostäder i blandad bebyggelse. Området är indelat i flera olika detaljplaneetapper, i de första etapperna har kommunens exploateringsarbeten påbörjats.

Inom det aktuella projektet planerar SSM att bygga cirka 220 bostäder i flerbostadshus, både som hyresrätt och bostadsrätt. Idag pågår detaljplanearbete för området.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer områdets infrastruktur att byggas ut under en 2-års period. Byggstart förväntas ske redan 2018 och en första inflyttning planeras till 2020.

– I Väsjön ser vi fram emot att kunna utveckla både hyresrätter och bostadsrätter. Sollentuna kommun har en hög ambition i utvecklingen av området. För vår målgrupp är närheten till kollektivtrafik viktigt. Vi är därför väldigt entusiastiska kring kommunens planer på linbana och ser fram emot att det blir verklighet, säger Mattias Roos, VD SSM

Projektet kommer att marknadsföras under namnet ”Sollentuna Hills”. Mäklare för affären var Rosengren.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199