SSM har förvärvat 50 procent av fastighetsbolaget som äger tomträtterna Linneduken 5 och Bordduken 7 vid Brommaplan. Samtidigt bildas ett JV med Profi Fastigheter med syfte att utveckla bostäder. Utvecklingen av fler bostäder vid Brommaplan är helt i linje med Stockholms stads översiktsplan med fokus på förtätning och urbanisering.

– Brommaplan är med sina goda kommunikationsmöjligheter och närhet till både city och grönområden ett mycket intressant område för våra kunder. Vi ser potential till att utveckla upp emot 400 bostäder tillsammans med Profi, säger Mattias Roos, VD på SSM.

Bolagen samverkar idag i projektet Turbinhallen, Nacka, där 205 bostäder med modern industrikänsla möter Gustaf de Lavals historiska fabriksmiljö.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199