Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) har, via dotterbolag, tecknat avtal om avyttring och frånträtt fastigheten Perstorp 21:7 i centrala Perstorp. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 5 873 kvm fördelat över totalt 83 lägenheter som renderar i en total hyresintäkt om cirka 4 014 TSEK per år. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen är 20,0 MSEK, vilket motsvarar den senaste värderingen vid årsskiftet. Frånträde skedde i samband med undertecknandet av avtalet 8 april.

”Amasten fortsätter att, i enlighet med tidigare aviserade strategi, avyttra mindre fastigheter utan direkt geografisk koppling till det övriga beståndet. Därigenom effektiviseras förvaltningen och beståndet koncentreras till tätare kluster. Ytterligare ett par avyttringar under våren är sannolikt. Köparen har lokal kunskap och närvaro, vilket vi tror kommer vara till stor fördel för hyresgästerna och fastighetens utveckling”, kommenterar David Dahlgren, VD på Amasten.

Amastens rådgivare i försäljningen var Newsec Investment och Delphi Advokatbyrå.

Denna information lämnades till publicering kl. 14:30 den 8 april 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 70-287 64 02, [email protected] Martin Sersé, CFO Amasten Holding AB, Tel: +46 (0) 733 49 66 17, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se