Amasten Fastighets AB (publ) har tecknat avtal med SHH om att förvärva en fastighet med byggrätter för 300 lägenheter i centrala Sundsvall för 56 mkr, motsvarande 3 000 kr per kvm BTA. Tillträde sker i september 2021.

Fastigheten Norrmalm 2:1 har lagakraftvunnen detaljplan och ett attraktivt högt läge med fin utsikt i närheten av Mittuniversitet. Bygglovsprocessen kommer inledas under hösten, planerad byggstart av första Riki-huset (totalt sex) sker våren 2022.

Riki-hus konceptet är ett nytt sätt att bygga energieffektiva hyresrätter med en industrialiserad process. Efter att lägenhetsmodulerna har monterats fortlöper arbetet med fasad, tak, detaljer och slutligen grönytor/montering av solceller. Ett Riki-hus uppförs på kortare tid än traditionell byggprocess, 1 år.

Amasten förvaltar idag 550 välbelägna lägenheter i Sundsvall och förstärker nu sitt engagemang i staden genom möjligheten att bygga Riki-hus. 

– Vi är glada för möjligheten att få förvärva attraktiva byggrätter i Sundsvall till rimlig prisnivå där det passar att använda Riki-hus konceptet. Det ger oss möjlighet att erbjuda hyresgästerna moderna, energieffektiva och prisvärda hyresrätter med regeringens nuvarande hyresstöd, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 12.00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, CFO, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]