Amasten Fastighets AB (publ) växer ytterligare i västra Sverige och har idag tecknat avtal om att förvärva 31 fastigheter på tillväxtorter i västra Sverige. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 784 mkr.

Fastighetsportföljens bostadsandel är 95 % och omfattar 40 000 kvm bostäder med 602 hyreslägenheter och 1 600 kvm lokaler. Bostadsbeståndet är fördelat på 166 lägenheter i Ulricehamn, 139 lägenheter i Uddevalla, 273 lägenheter i Vänersborg och 24 lägenheter i Trollhättan. Hyresvärdet uppgår till 47,7 mkr. Säljare är Lidén Group AB och tillträde bedöms ske under september 2021.

– Amasten som köpare känns helt rätt för vår del då de har en långsiktighet och ett stort kunnande av just fastighetsförvaltning, säger Magnus Lidén VD Lidén Group AB.

Amasten förvaltar innan förvärvet 594 lägenheter i västra Sverige.

– Under det andra kvartalet fördubblade vi Amastens bestånd i västra Sverige genom förvärv av 275 lägenheter i Skövde, Mariestad och Falköping. Nu kommer vi återigen fördubbla vårt fastighetsbestånd på tillväxtorter i västra Sverige och kommer efter tillträdet inneha nära 1 200 lägenheter i Hubb Väst.

Förvärvet följer Amastens tillväxtstrategi, att skapa effektiva förvaltningskluster med egen förvaltningspersonal, i attraktiva städer med välbelägna hus. Städer där vi kan medverka som samhällsbyggare och bygga Riki-hus, vår egen unika byggprodukt som levererar färdiga hyreshus på 12 månader säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.  

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, Vice VD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 18.00 CET

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]