Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) offentliggjorde den 2 oktober 2019 att Amasten avtalat om att sälja hubb Syd till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Det tidigare villkoret från köparen om att erhålla slutlig finansiering har uppfyllts och fastigheterna har idag tillträtts av SBB. Transaktionen har skett i bolagsform och har baserats på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 500,5 miljoner kronor. För mer information se pressmeddelande från den 2 oktober 2019.

Vi stärker bolagets kassa vilket möjliggör ytterligare satsning på Riki-huset, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB.

Advokatfirman Glimstedt har agerat rådgivare åt Amasten.

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december kl. 16.20 CET.

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]