Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att köpa fyra bostadshyreshus i Eskilstuna. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 123 miljoner kronor. Säljare är Eskilstunahem Förvaltnings AB. Amasten tillträder fastigheterna per den 30 oktober 2020.
 

– Tre affärer på tre veckor i Eskilstuna känns bra. Tillsammans med Alingsåsförvärvet i förra veckan, har Amasten rivstartat hösten. Köpet nu, är en välbelägen gedigen fastighet i gott skick med hög värdepotential. Eskilstuna blir en allt viktigare ort för Amasten i Mälardalsregionen, säger Mikael Rånes, Förvaltningschef Amasten.
 

Förvärvet omfattar fyra fastigheter om totalt 5 950 kvadratmeter och 78 lägenheter. Bostadsportföljens sammanlagda hyresvärde uppgår till 7,4 miljoner kronor per år. Fastigheten är attraktivt belägen bredvid Eskilstuna lasarett och är fullt uthyrd med 10 minuters promenadväg till centrum.
 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 12.00 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].