Välkommen till extra bolagsstämma i Amasten den 23 juni 2015

Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 23 juni 2015 klockan 14.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30. Se pressmeddelande och kallelse till stämman i bifogad fil.