Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) installerar nu eGain forecasting™ i samtliga bostadsfastigheter som omfattar cirka 1 800 lägenheter, vilket är en utökning med cirka 1 100 lägenheter eller 80 000 m2. Besparingen av investeringen bedöms uppgå till cirka 10-15 % av energikostnaderna och oftast är investeringen betald redan under det första året. Det ger ett högre förvaltningsresultat, höjer värdet på fastigheterna och hjälper till att finansiera andra åtgärder.

För mer information, se fullständigt pressmeddelande