Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Södertull 2:6 i Gävle. Fastigheten omfattar två byggnader som stod klara 2017 med 51 hyreslägenheter och ett hyresvärde om ca 5,7 miljoner kronor. Tillträde sker 1 mars och säljare är Larbron AB. Catella har varit rådgivare till säljaren och Glimstedt juridisk rådgivare till Amasten.
 
Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 110 miljoner kronor.

– Vi är imponerade av vad Larbron åstadkommit och ser fram emot framtida fastighetsutvecklingsmöjligheter. Förvärvet avser ett högkvalitativt hus med bra läge och solcellsanläggning, vilket går i linje med Amastens hållbarhetsarbete. Vi blir en allt större fastighetsaktör i Gävle med totalt 800 lägenheter, säger Mikael Rånes, tf VD på Amasten.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, tf VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021, kl. 10.30 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].