Amasten Fastighets AB bygger 120 hyresrätter, 50 hotellrum och kommersiella lokaler i tre byggnader, vid tågstationen i Knivsta. I oktober öppnades en kö för hyresrätterna och idag monterar Amasten den första lägenheten.

– Den snabba produktionstiden och den energieffektiva produkten har gjort att vi, i och med investeringsstödet, lyckats få fram hyresrätter med eftertraktade hyresnivåer på väldigt kort tid. I detta projekt har vi mer än halverat produktionstiden jämfört med mer konventionella produktionsmetoder – dessutom mitt under rådande pandemi. Vi är stolta över projektet och ser fram emot att välkomna hyresgäster i Knivsta till sommaren, säger Richard Lantz, projektutvecklingschef på Amasten.

Om Riki-huset
Riki-huset är ett nytt sätt att bygga energieffektiva hyresrätter med en industrialiserad process. Efter att lägenhetsmodulerna har monterats fortlöper arbetet med fasad, tak, detaljer och slutligen grönytor/montering av solceller. Ett Riki-hus kan uppföras på kortare tid, ca 1 år. Idag finns Riki-huset i Umeå, Timrå och Sollentuna. Läs mer om våra projekt på www.amasten.se/projekt

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Lantz, Projektutvecklingschef, Tel: +46 (0)70-858 25 80, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021, kl.08.30 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].