Malin Arnbom tillträder den nya rollen som kommunikationsansvarig på Amasten. Hon kommer närmast från Atlas Copco där hon arbetat med PR, press och marknadskommunikation. Hon tillträder den 14 juni och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

       Jag ser fram emot att börja arbeta på Amasten och att tillsammans med ledning och medarbetare driva varumärkesarbetet framåt, säger Malin Arnbom.

Malins huvudsakliga uppdrag blir att strategiskt förvalta och vidareutveckla varumärket samt ansvara över bolagets kommunikationsinsatser.

       Det känns jättekul att Malin ansluter till oss. Hennes erfarenheter inom PR och kommunikation kommer att vara en viktig tillgång i bolaget, säger Jan-Erik Höjvall, VD på Amasten. 

För ytterligare information:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Malin Arnbom, Kommunikationsansvarig, Tel: +46 (0)70-275 16 72, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se