Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har fått besked om beviljat investeringsstöd för nybyggnadsprojektet Svetsaren 8 i Nyköping. Projektet omfattar 123 hyreslägenheter och inflyttning sker etappvis, med start våren 2021. Investeringsstödet innebär en sänkning om ca 1 000 kr per månad för hyresgästerna.

– Det är glädjande nyheter för oss och våra framtida hyresgäster. Amasten tror på hyresrätten som boendeform och med investeringsstödet kan vi erbjuda nyproducerade lägenheter som fler har råd med, säger Jennie Lind, fastighetschef på Amasten.

 

För intresse
www.amasten.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Lind, Fastighetschef, Tel: +46 (0)10-178 97 35, [email protected]
 

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021, kl. 10.00 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].