Idag tar Amasten första spadtaget för 162 hyresrätter i området Sätra. Amasten äger sedan tidigare 900 lägenheter i Gävle varav 400 i Sätra. Spadtaget tas gemensamt med Gavlegårdarna, då bolagen tillsammans drivit en detaljplan för att utveckla området och bygga 500 lägenheter under en 5-årsperiod. Det nya området som växer fram består av kvarteren Kärran, Trillan och Skrindan, som ligger mellan Sicksackvägen och Sätrahöjden i Östra Sätra. Idag tas första spadtaget för kvarteret Kärran, som är först ut – med planerat färdigställande senhöst 2022.

– Fastighetsägare har ett stort ansvar i att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Samarbetet med Gavlegårdarna har varit väldigt givande och resulterat i fler bostäder för Gävle. Vi jobbar gärna och ofta tillsammans med andra samhällsaktörer för att vidareutveckla våra områden. Just i Sätra har vi hittills investerat 65 miljoner kronor och vi ser en stor potential här – därför bygger vi fler hyresrätter, säger Mikael Rånes, VD på Amasten.

Ett växande Gävle behöver fler bostäder och tillsammans med Amasten ser vi nu fram emot att skapa ett välkommet tillskott i Sätra – en central stadsdel med bra kommunikationer. De tre parkeringsytorna som nu kommer att bebyggas dimensionerades i en annan tid och har till stora delar stått tomma de senaste åren, varför det är bättre att använda ytorna till bostäder. Amasten startar nu första etappen i kvarteret Kärran och Gavlegårdarnas kvarter Skrindan kommer som den sista av tre etapper, säger Lars Bergmark, affärsutvecklare på Gavlegårdarna.
 

Om projektet Salixporten (kv. Kärran)

  • 162 energieffektiva hyresrätter
  • Laddstolpar för elbil
  • 200 cykelplatser
  • Solceller
  • Färdigställs senhöst 2022
  • Förmedlas via Amastens hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mikael Rånes, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected] 
 

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].