Amasten tillträder idag, som tidigare kommunicerats, 84 lägenheter fördelade på 8 fastigheter i Skövde och Mariestad, med ett sammanlagt årligt hyresvärde om drygt 6 miljoner kronor och ett underliggande fastighetsvärde om 93,5 miljoner kronor.  

– Med förvärvet av bostadsfastigheterna i Skövde och Mariestad uppnår vi 200 lägenheter och stärker hubb Väst, som även innehar Alingsås. Med förvärvet kommer vi nu anställa en lokal förvaltningsorganisation, säger Mattias Lundgren, affärsutvecklingschef på Amasten Fastighets AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Vice VD/ Affärsutvecklingschef,
Tel: +46 (0)70-396 48 00, 
[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 13.30 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].