Med anledning av artikeln i tidskriften Fastighetsvärlden den 8 januari 2013 där det noteras att Fågelkilen har stämt fastighetsbolaget Amasten så har Morphic följande kommentar:

Enligt pressmeddelande den 30 november 2012 så avser Morphic att genomföra en sk. omvänt förvärv av Amasten Bostäder AB villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma den 10 januari.

Ett av de fastighetsbolag som målbolaget, Amasten Bostäder, äger är Stralsund AB som i början 2012 förvärvades av Amasten Fastighets AB från Fågelkilen via en mäklare. Vederlaget bestod dels av kontant ersättning och dels av att bolaget Centrumfastigheter i Helsingsborg AB såldes. Under hösten 2012 sålde Amasten Fastighets AB Stralsund till Amasten Bostäder på sedvanliga transaktionsvillkor. Fågelkilen har den 18 december inkommit med en stämningsansökan till Malmö Tingsrätt mot Amasten Fastighets AB och således inte mot det bolag som är föremål för apportemissionen.

Även om Amasten Bostäder således inte är föremål för stämningsansökan, vilket artikeln kan ge sken av, så har Morphic likväl i samråd med juridisk expertis gått igenom transaktionskedjan med Fågelkilen och mellan de olika Amastenbolagen och gör bedömningen att stämningen saknar saklig grund och inte torde påverka den nu föreslagna transaktionen.

          

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

eller

Thomas Melin, VD och huvudägare i Amasten Bostäder
[email protected] + 46 20 210 575

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.