Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact AB har erhållit ytterligare en order avseende massproduktion av flödesplattor till bränsleceller för drift av konsumentelektronik. Beställaren är en av världens största elektroniktillverkare. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 90 Mkr och den första leveransen skall ske i andra kvartalet 2008.

Cell Impact har erhållit ytterligare en order avseende tillverkning av flödesplattor till metanolbränsleceller. Beställare denna gång är en global elektroniktillverkare som under en tid utvärderat Cell Impacts flödesplattor. Plattorna skall användas i ett antal av kundens kommande bränslecellsdrivna produkter.

Andra ordern på kort tid
Ordern är den andra volymordern på kort tid. I slutet av augusti erhöll Cell Impact en första volymorder avseende serietillverkning av bränslecellsplattor för drift av konsumentelektronik till en kund i USA. Avtalet där värderas till ca 60 Mkr över en tvåårsperiod. Utöver de nu offentliggjorda ordrarna har Cell Impact även, som tidigare kommunicerats, mottagit ett flertal testorders på flödesplattor från aktörer inom ett flertal applikationsområden, bl a fordonsindustrin.

Produktionen av flödesplattorna kommer i båda fallen att ske i Cell Impacts produktionsanläggning i Karlskoga.
”Att en av världens största aktörer inom konsumentelektronik väljer oss som leverantör visar på styrkan i vårt erbjudande. Ordern är dock inte bara ett genombrott för oss utan också ett genombrott för hela bränslecellsindustrin”, säger Jonas Eklind, VD för Morphic Technologies.

”Nu har vi nått fram till bränsleceller i konsumentledet. Att även denna order avser flödesplattor för bränsleceller till konsumentelektronik är kännetecknande för hur utvecklingen inom bränslecellsområdet ser ut just nu. Konsumentelektronik, bl a datorer, kameror och mp3-spelare, är med all säkerhet det första område inom vilket vi kommer se bränslecellsdrivna produkter. Vi bedömer att metanolbränsleceller för konsumentelektronik börjar marknadsintroduceras under 2008”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact.

De främsta fördelarna med bränsleceller i konsumentelektronik är en avsevärt längre drifttid. I motsats till dagens batterier går det även mycket snabbt att ladda urladdade bränslecellsdrivna enheter.

I ett bränslecellsystem för konsumentelektronik produceras elektricitet genom att bränslet sönderdelas och reagerar med syre. Obefintlig miljöpåverkan och överlägsen verkningsgrad gör potentialen i bränslecelltekniken mycket stor.