SSM lägger ytterligare ett år av kraftig expansion till handlingarna. Med en ökning av antal lägenheter i produktion från 455 till 813 st etablerar sig SSM som en av Stockholms större aktörer inom bostadsutveckling.

Samtidigt har bolaget lagt grunden är för ytterligare expansion med över 800 ackvirerade byggrätter för lägenheter under 2014.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen uppgår till 411 003 tkr (170 739 tkr), en ökning med drygt 140 %.
 • Rörelseresultatet uppgår till 71 209 tkr (45 673 tkr).
 • Rörelsemarginalen uppgår till 17,3 % (26,7 %).
 • Resultat efter skatt uppgår till 36 155 tkr (24 986 tkr).
 • Totalt ackvirerades 872 (500) lägenheter under året.
 • 515 lägenheter byggstartades under året.
 • 700 lägenheter såldes under året.
 • På bokslutsdagen hade vi över 800 lägenheter i produktion.
 • På bokslutsdagen uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 95 procent.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen uppgår till 203 226 tkr (30 017 tkr).
 • Rörelseresultatet uppgår till 27 289 tkr (10 635 tkr).
 • Rörelsemarginalen uppgår till 13,4 % (35,4 %).
 • Resultat efter skatt uppgår till 19 326 tkr (10 473 tkr).
 • Fastigheten Värmdö Beatelund såldes för 18 000 tkr.
 • I inledningen av kvartalet säljstartades Bromma Tracks med 249 lägenheter. Under kvartalet såldes 219 av dessa. Projektet började vinstavräknas under kvartalet.

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199