Casper Tamm, CFO och medlem av SSMs koncernledning, slutar på SSM för att börja som
CFO inom en annan koncern. Rekrytering av ny CFO till SSM kommer att påbörjas inom kort.

– Casper har varit ett stort stöd i den översyn av bolagets verksamhet och omvärld som SSM genomfört under hösten, samt i det pågående arbetet med bolagets långsiktiga finansiering. Casper kommer fram till han slutar på SSM att fortsätta driva finansieringsfrågan samt bokslutet för 2019. Jag har inte jobbat med Casper under någon längre tid, men jag önskar Casper lycka till i hans kommande uppdrag, säger Mattias Lundgren VD & koncernchef SSM.

Casper Tamm har sex månaders uppsägningstid.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 16:45 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
   

Om SSM Holding AB (publ)            
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av september 2019 fanns 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com