Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förstärker sin koncernledning med Daniel Tellberg som Ekonomidirektör. Daniel Tellberg som nu är tillförordnad koncernredovisningschef tillträder tjänsten den 1 september. Daniel Tellberg kommer succesivt ta över ansvarsområden från avgående CFO Eva-Lotta Strid. I och med denna förändring avslutas den pågående rekryteringsprocessen av en ny CFO.

”Daniel har med sin erfarenhet varit väldigt värdefull i sin nuvarande roll och det är därför glädjande att han nu stärker upp ledningen i rollen som Ekonomidirektör. Daniel är ett välkommet tillskott i arbetet med att bygga framtidens SBB.” säger Leiv Synnes, vd SBB.

”Jag har under det gånga året fått lära känna SBB och den framåtanda som finns i bolaget. Jag ser därför fram emot att i denna nya roll få vara med på den fortsatta resan och bidra till att rusta SBB för framtiden.” säger Daniel Tellberg, tillträdande Ekonomidirektör på SBB.

Daniel Tellberg innehar rollen som tillförordnad koncernredovisningschef på SBB sedan årsskiftet. Innan han tillträdde sin nuvarande roll på SBB var han tillförordnad koncernredovisningschef på Magnolia Bostad. Han har bakgrund som controller på flera börsnoterade företag som Atrium Ljungberg och Viaplay Group samt erfarenhet från revisions- och konsultroller på EY och Deloitte. Daniel Tellberg har en MBA i Accounting & Auditing från Stockholms universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.