Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2006

Viktiga händelser under andra kvartalet
* Två bränslecellsavtal tecknade inom kinesisk fordonsindustri
* Strategisk order inom höghastighetskapning
* Lansering av SensActive
* Leverans av tre vindkrafttorn

Viktiga händelser efter periodens slut
* Order på bränslecellsplattor för mobiltelefoner
* 12 Mkr i lokalt investeringsstöd beviljat av Nutek
* 30 Mkr investeras i ny fabrik för tillverkning av torn till vindkraftverk
* Ny koncernchef tillsatt

Läs rapporten i sin helhet i bifogat dokument.