* Omsättning 86 863 tkr (11 313 tkr)
* Resultat efter skatt -38 117 tkr (-19 033 tkr)
* Likvida medel på balansdagen 51 585 tkr (88 550 tkr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
* Fyra order om totalt 6 vindkraftverk med ett totalt ordervärde om 135 Mkr
* Testordrar på bränslecellsplattor för dels mobiltelefoner och dels för GPS-system
* Alecta och Swedbank Robur stärker ägarbasen i en riktad emission
* Beslut om ny fabrik för tillverkning av torn till vindkraftverk
* Stärkt organisation genom en ny koncernchef och en ny finanschef

Väsentliga händelser efter periodens slut
* Order på vindpark värd 229 Mkr
* Order på modernisering av Sveriges största vattenkraftverk
* Tre testorder på flödesplattor inom bilindustri och bärbar elektronik
* Företrädesemission inbringar 112,5 Mkr före emissionskostnader
* Riktad emission till Östersjöstiftelsen
* Ny VD i DynaWind

Läs rapporten i sin helhet i bifogat dokument.