Under närmare två år har Studentbacken AB arbetat med att utveckla en ny detaljplan för studentbostäder på fastigheten Suttung 5 i Danderyds kommun. I veckan vann slutligen detaljplanen, efter överklaganden, laga kraft.


– Vi är oerhört glada att vi nu kan starta det här projektet för att tillgodose en del av det stora behov av studentbostäder som finns kring Stockholms lärosäten. Vi är också glada att vi tillsammans med Danderyds kommun fått möjligheten att utveckla det här projektet och därmed etablera oss i Danderyd, säger Staffan Sälg, VD på Studentbacken AB.

Twin House, som projektet marknadsförs som, upplåts som bostadsrätter, en unik produkt som bara gjorts i ett liknande projekt tidigare i Sverige. Över 1200 studenter har anmält sitt intresse och i helgen genomför vi en försäljningsstart för dem.

– Vi känner marknaden väl och är övertygade om att denna upplåtelseform i framtiden bör vara ett naturligt komplement till studentbostadshyresrätten i en varierad stad och campusmiljö, säger Staffan Sälg, VD på Studentbacken AB.

Twin House ligger nära Roslagsbanan med direktaccess till både Stockholms universitet och KTH. De 30 enrumslägenheterna uppförs i två stadsvillor med förgårdsmark som smälter in i den omgivande villabebyggelsen. Storleken på lägenheterna kommer att variera från 22 till 35 kvm och utformningen är modern och yteffektiv med samma funktioner som en större lägenhet. Ett smidigt boende för studenter – allt för att skapa de bästa förutsättningarna för goda studieresultat.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Sälg, VD Studentbacken

tel. 0706-050 899

Mattias Roos, VD, SSM
tel. 0706-185 199