Dynawind har tecknat en order med den tyska vindkraftverksleverantören Kenersys Europe GmbH avseende leverans av tre stycken 100 meters torn. Tornen ska levereras i månadsskiftet september/oktober 2010 och ordervärdet uppgår till knappt 13 mkr. Detta är ett viktigt steg i affärsstrategin att vara en oberoende leverantör av bland annat torn för kunder på den svenska vindkraftsmarknaden.