Som tidigare meddelats så har samtliga kollektivanställda i Dynawinds tornfabrik i Kristinehamn blivit uppsagda till följd av uteblivna nya affärer.

Dynawind bildades 2006 då Aerodyns verksamhet delades upp i tre bolag, Aerodyn, Finshyttan och Dynawind. Fokus har varit att som totalentreprenör leverera och driftsätta kompletta vindkraftsparker. Denna strategi har varit kostsam, kapitalkrävande och riskfylld för koncernen. Av denna anledning ändrades affärsfokus under 2010 till att endast omfatta tillverkning och leverans av vindkraftstorn och adapters till turbintillverkare och vindkraftsbyggare. Den reviderade affärsmodellen har förvisso inneburit mindre risker och kapitalbindning men Dynawind har likväl inte lyckats bli lönsamt inom detta affärsområde beroende på att volymerna har varit för låga och marginalerna för små.

Då affärsläget inte förbättrats under kvartalet har Styrelsen accepterat ett bud från Ukrainska Ganado Trade Inc om försäljning av maskinparken till ett värde av ca 15 mkr med beräknad slutlig leverans under kvartal tre. Detta innebär således att torn och adapterverksamheten avvecklas och ytterligare ett antal tjänstemän, inklusive bolagets VD, Lars Öhlin, kommer att sluta. Mats Wallin, för närvarande tornfabrikschef på Dynawind och med mångårig erfarenhet från ABB, kommer att tillträda tjänsten som VD för Cell Impact AB efter sommaren.

Efter slutförd avveckling kommer den årliga kostnadsbesparingen att bli ca 25-30 mkr. En nedskrivning av maskinernas bokförda värden på ca 13 mkr kommer att påverka resultatet under kvartal tre.

Dynawind har fortfarande kvar en serviceorganisation som driftar och underhåller de vindkraftsverk som levererats och vars totala effekt uppgår till 75 MW.
 
 

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, tf VD i Morphic Technologies, +46 70 934 64 67,
[email protected]

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.