SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), meddelar härmed att samtliga obligationsvillkor (avseende obligationen med ISIN: SE0009470115) som ska ha uppfyllts senast den 28 februari 2017 (SBB:s förvärv av samtliga aktier i Kuststaden Holding AB respektive Sörmlandsporten AB) och den 31 mars 2017 (Effnetplattformens förvärv av mer än 50 % av aktierna i SBB samt utställande av moderbolagsgaranti från Effnetplattformen) nu är uppfyllda.

Obligationsvillkoren i sin helhet finns tillgängliga på Effnetplattformens hemsida www.effnetplattformen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]