Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) meddelar idag att CFO och Vice VD Eva-Lotta Stridh väljer att avsluta sin tjänst. Eva-Lotta Stridh har varit CFO för SBB sedan 2016 och kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid om tre månader. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omgående.

”Eva-Lotta har spelat en oumbärlig roll i att bygga upp SBB från grunden till Nordens ledade fastighetsbolag inom social infrastruktur och jag vill önska henne lycka till i framtiden. Att hon fortsätter arbeta under sin uppsägningstid ger oss kontinuitet under rekryteringsprocessen,” säger Leiv Synnes, vd SBB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 kl. 18:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.