Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) meddelar att styrelseledamoten Eva Swartz Grimaldi på grund av hälsoskäl lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Swartz Grimaldi har varit styrelseledamot i SBB sedan 2017.

”Jag har behandlats för en allvarlig sjukdom i nära ett år och nu när behandlingen går in i ett intensivare skede, har jag beslutat mig för att ägna mer kraft åt min hälsa” säger Eva Swartz Grimaldi.

”Jag vill å styrelsens och bolagets vägnar rikta ett varmt tack till Eva för hennes stora engagemang i SBB:s styrelse. Det är en stor förmån att kunna kalla Eva kollega och vän som med sitt starka affärssinne, skarpa intellekt och stora integritet gjort ett betydelsefullt avtryck i styrelsearbetet. Vi önskar Eva allt gott när hon nu lägger mer fokus på sin hälsa,” säger styrelseordförande Lennart Schuss.

Enligt SBB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. SBB:s nuvarande styrelse valdes vid årsstämman den 28 april 2023. Efter att Eva Swartz Grimaldi utträtt kommer Bolagets styrelse bestå av följande ledamöter: Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Lars Rodert. Lennart Schuss är styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.