Morphic Technologies dotterbolag Finshyttan HydroPower AB har fått två strategiskt viktiga ordrar från GE Hydro Inepar AB avseende renovering av vattenkraftverken i Stensele och Trollhättan. Finshyttan har också etablerat sig som underleverantör inom gruvindustrin genom samarbete med Siempelkamp och Outotec, som lagt tre ordrar på gruvutrustning i Finshyttan. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK.

Finshyttan har fått en order på renovering av turbindetaljer till Stensele kraftstation i Umeälven. Stationen är byggd 1960 och består av en kaplanturbin på 50 MW. Renoveringen skall genomföras mellan juni och augusti i år.
Finshyttans order till kraftstationen Hojum i Göta Älv avser renovering av det yttre ledhjulslocket, som har en diameter på 7,1 meter och väger 42 ton. Hojums kraftstation med två kaplanturbiner byggdes år 1943. 1992 byggdes ytterligare en turbin. Hojums kapacitet är idag 170 MW.
I båda fallen ägs kraftstationerna av Vattenfall och det är GE Hydro Inepar AB som lagt ordrarna hos Finshyttan HydroPower.

Ny marknad, nytt land
Inom området legoproduktion har Finshyttan HydroPower AB sedan länge ett samarbete med finska Outotec. Detta har nu utvidgats genom att Finshyttan inlett ett samarbete med tyska Siempelkamp, som levererar gjutgodset till Outotecs gruvutrustningar.
Under året har Finshyttan varit involverat som underleverantör i två gruvprojekt, St Vincent och Shalkyia.
Finshyttan har också fått tre ordrar direkt från Outotec på utrustning till gruvindustrin.

– Det var genom rekommendationer från Outotec som samarbetet mellan Finshyttan och Siempelkamp etablerades. Ordern är en inbrytning på en ny marknad och ett nytt land. Finshyttan arbetar vidare för att ytterligare etablera sig på den tyska marknaden, säger Håkan Örtqvist, vd på Finshyttan HydroPower AB.

Finshyttan har under många år haft ett nära samarbete med Scana Björneborg, bland annat avseende tung bearbetning av detaljer till generatorindustrin. Nyligen fick företaget en order från Scana på detaljer till offshoreindustrin.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]