SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och för att stärka och vidareutvecklabolagets strategiska arbete med inköp har Greger Jansson anställts som inköpschef. 

Greger blir en viktig tillgång för SSM och kommer att bidra till att stärka bolagets fortsatta utvecklingsarbete gällande frågor som rör inköp. Greger har en gedigen erfarenhet från bygg -och fastighetsbranschen, närmast kommer han från en tjänst som inköpschef på Wallenstam. Han tillträder tjänsten som inköpschef den 2 september 2013.

”Vi är väldigt glada över att Greger har valt att börja hos oss på SSM. Gregers kunskaper och erfarenhet inom strategiskt inköp kommer vara av största vikt för oss i vårt arbete för att ytterligare
stärka vår position på marknaden och utveckla vår affär. Ett tydligare fokus på inköp, en vidareutveckling av våra leverantörsrelationer både nationellt och internationellt samt initiering av nya affärsmöjligheter kommer att bidra till att nå bolagets långsiktiga målsättning, säger SSM:s VD
Mattias Roos. 

SSM har under 2013 expanderat kraftigt och har en tydlig målsättning att ackvirera minst 500 byggrätter per år de närmaste fem åren samt en långsiktig plan att starta byggnationen av 500 bostäder årligen. SSM söker fortsatt fler medarbetare då framförallt, avdelningschef, platschefer, projektchefer, projekteringsledare och bostadsrättshandläggare.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199