Hemfosa meddelar i dag att bolaget har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 250 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 1 000 mkr (ISIN: SE0009664337), varav obligationer om 750 mkr emitterades i april 2017.

Obligationerna emitterades till kurs 101,2%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 2,35 procentenheter fram till slutligt förfallodatum i september 2020.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

SEB och Danske Bank har varit finansiella rådgivare och Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Linda Eriksson, finanschef, [email protected], mobil +46 72 166 24 28, kontoret +46 8 448 04 80