Hemfosa Fastigheter har anställt Joacim Sjöberg som ny ledande befattningshavare och styrelsen har utsett honom till vice verkställande direktör i Hemfosa Fastigheter AB. Anställningen är ytterligare ett led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad successionsplanering efter Jens Engwall som planerar lämna sin operativa roll före utgången av 2017. Joacim Sjöberg är idag Chef Corporate Finance på Swedbank och han kommer att tillträda sin tjänst i oktober 2016.

Hemfosa Fastigheter har under de senare åren arbetet målmedvetet för att skapa en bred och kompetent ledningsgrupp som driver verksamheten framåt, samtidigt som bolaget minskat personberoendet av enskilda individer.

VD Jens Engwall, förutsatt styrelsens godkännande, har för avsikt att före utgången av 2017 överlämna det operativa ledarskapet till Joacim Sjöberg. Jens Engwall avser därefter att fortsatt stå till förfogande som styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter och behålla ett betydande aktieinnehav i bolaget.

”Jag är mycket nöjd över att koppla Joacim Sjöberg till en roll i koncernledningen på Hemfosa. Som jag ser det uppnår vi två mål på en gång; vi har hittat en person med gedigen strategisk kompetens, som kan och gillar Hemfosas företagskultur, samtidigt som min önskan om en mindre operativ roll i bolaget framöver kan ta form på ett ordnat sätt”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

Joacim Sjöberg är för närvarande Chef Corporate Finance på Swedbank och har tidigare haft motsvarande befattningar på Öhman Fondkommission och HSH Nordbank. Han var dessförinnan på Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities samt verksam som advokat på Mannheimer Swartling. Joacim har en jur. kand. samt studier i ekonomi vid Stockholms universitet och London School of Economics.

”Joacim Sjöberg känner Hemfosa mycket väl som rådgivare i bolagets samtliga transaktioner alltsedan börsintroduktionen 2014. Han har på olika sätt varit engagerad i diskussioner kring Hemfosas inriktning, affärsidé, finansiering och ägande ända sedan vi bildades. Detta gör att han känner vår kultur väl, vårt arbetssätt och vår strategiska plan. Joacim tillför därutöver gedigna kunskaper om transaktioner, kapitalmarknad och finansiering,” säger Bengt Kjell, styrelseordförande för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80

Bengt Kjell, styrelseordförande, [email protected], mobil 070-594 53 98