Hemfosa Fastigheter förstärker transaktionsavdelningen med två medarbetare. Rekryteringarna är ett led i arbetet med att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen i bolaget.

Hemfosa fortsätter att säkerställa kompetensförsörjningen i alla led i det snabbt växande fastighetsbolaget. Nu förstärks transaktionsavdelningen med två medarbetare. Johan Åsander, tidigare på Fastighets AB Förvaltaren, tillträdde under hösten, medan Johan Rosén från Leimdörfer Fastighetsmarknad AB, börjar arbeta på Hemfosa efter årsskiftet.

– Johan Rosén och Johan Åsander utgör tillsammans ett starkt tillskott till vår transaktionsavdelning. Vi är glada att kunna förstärka teamet med två så kompetenta medarbetare, säger Stina Lindh Hök” transaktionschef på Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80