Hemfosa Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av en fastighet i Bergen med en stor andel samhällshyresgäster samt en samhällsfastighet i centrala Sarpsborg, till ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 293 MNOK. Fastigheten i Bergen är Hemfosas första förvärv på Norges västkust, och representerar starten på verksamhetens satsning i regionen. Samtidigt förstärker Hemfosa sin position inom samhällsfastigheter i östra Norge.

Förvärv i Bergen

Hemfosa förvärvar Myrdalsvegen 22, en fastighet med total uthyrningsbar yta på 7402 kvm i centrala Åsane, en stadsdel nära centrala Bergen. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent med stabila hyresgäster inom kommun, landsting, vård och bankverksamhet. Bergen kommune och Hordaland fylkeskommune samt Åsane Legekontor står för 62 procent av hyresintäkterna. De totala årliga hyresintäkterna uppgår till 9,6 MNOK. Fastigheten tillträddes den 12 juli, med ekonomiskt förvärv den 1 juli. Hyresavtalet har en återstående löptid om cirka 3,1 år. Säljare till fastigheten är DNB SPF.

Förvärv i Sarpsborg

Hemfosa förvärvar Korsgata 5 och Sandesundsvein 3 i centrala Sarpsborg. Därtill inkluderar köpet Sandesundsvein 5-7, en tomt som har färdig detaljplan för 4500 kvm uthyrningsbar yta, främst bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan på Korsgata 5 och Sandesundesvein 3 är på 7449 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 90 procent med Ny Arbeits- og Velferdsforvaltning (NAV) som största hyresgäst. NAV, som är Norges försäkringskassa, arbetsförmedling och socialkontor, kommer att stå för cirka 95 procent av de årliga hyresintäkterna. De totala årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 11,3 MNOK. Fastigheten tillträddes den 18 augusti med ekonomiskt förvärv den 1 juli. Hyresavtalet har en återstående löptid om cirka 3,6 år.

”Förvärvet i Bergen innebär ett spännande första steg in på Norges västkust och vi ser fram emot att öka vår närvaro och fokus i landets västra delar. Samtidigt stärker vi ytterligare vårt engagemang och vår ställning i Østfold, i östra Norge, med förvärvet i Sarpsborg då vi nu äger fastigheter centralt i samtliga av regionens större städer. Samtidigt är det helt i linje med vår affärsmodell att majoriteten av hyresgästerna i fastigheterna vi köper har offentliga hyresgäster”, säger Simon Venemyr Ottersland, COO för Hemfosa Norge.

För mer information, vänligen kontakta:  

Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, [email protected], mobil +47 917 95 216