Hemfosa Fastigheter förvärvar tre fastigheter, en i Uppsala och två i Jönköping, på vilka Skanska uppför vårdboende respektive kontors- och produktionsbyggnader till ett totalt underliggande fastighetsvärde av 449 mkr. Med detta förvärv kompletterar Hemfosa sin fastighetsportfölj inom samhälls- och kontorssegmenten med moderna fastigheter med långa hyresavtal. 

Förvärvet i Uppsala omfattar en fastighet i Kungsängenområdet där ett demensboende på cirka 5 600 kvm kommer att uppföras för hyresgästen Vardaga AB som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal. Tillträde sker när fastigheten är slutbesiktigad och hyresgästen har flyttat in, beräknat till mars 2016.

Vidare förvärvar Hemfosa två fastigheter i Huskvarna i Jönköpings kommun, där Skanska uppför en produktionsbyggnad samt en kontors- och produktionsbyggnad på totalt cirka 11 600 kvm för SAAB AB som har tecknat 20-åriga hyresavtal. Tillträde sker när fastigheterna är slutbesiktigade och hyresgästen har flyttat in, vilket beräknas ske maj 2015 respektive juli 2016.

– Vi scannar kontinuerligt av marknaden för att hitta affärer som passar Hemfosas strategi med fokus på fastigheter med stabila kassaflöden och specifikt inom samhällssegmentet. Det kan även innebära att vi förvärvar nyproduktionsprojekt som nu i Uppsala och Jönköping. Med dessa förvärv kompletterar Hemfosa sin fastighetsportfölj med moderna fastigheter i expansiva kommuner, kommenterar Jens Engwall, VD för Hemfosa.

Köpeskilling erläggs i samband med tillträde av fastigheterna. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80