Hemfosa Fastigheter har förvärvat fastigheten Hansagården i Bergen med en hög andel samhällshyresgäster. Hemfosa äger sedan tidigare en samhällsfastighet i Bergenområdet och stärker med detta förvärv sin ställning inom samhällsfastigheter i västra Norge.

Hansagården är centralt belägen i Bergen med en total uthyrningsbar yta om cirka 34 000 kvadratmeter. Samhällshyresgästerna Bergen Byarkiv, Høyskolen Kristiania och Universitetet i Bergen står för cirka 85 procent av hyresintäkterna som årligen uppgår till 33,3 MNOK. Den genomsnittliga återstående avtalstiden är cirka 8,4 år. Säljare är Kalfaret Invest AS och EGD Property AS.

”Med förvärvet av Hansagården stärker vi vår position i Bergen, med ett långsiktigt mål att bli en ledande aktör inom samhällsfastigheter i västra Norge. Genom förvärvet blir Hemfosa väl representerat i såväl östra och västra som i södra Norge. Vi ser Hansagården som en mycket spännande fastighet och vi ser fram emot att lära känna våra nya hyresgäster”, säger Simon Venemyr Ottersland, COO Norge.

För mer information, vänligen kontakta:  

Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, [email protected], mobil +47 917 95 216