Hemfosa fortsätter att etablera sig som en bredare nordisk aktör inom samhällsfastigheter genom förvärv av ytterligare tre samhällsfastigheter i Finland. Hemfosa har idag sin tyngdpunkt i Sverige och ett växande fastighetsbestånd i Norge där de första förvärven genomfördes i början av året.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter i södra Finland till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 500 MSEK. Två av fastigheterna är belägna i Tammerfors, landets tredje största stad och innefattar en universitetsbyggnad för Tammerfors universitet, respektive en kontorsbyggnad, vilken är fullt uthyrd till det finska skatteverket. Den tredje fastigheten, ett myndighetshus, är belägen i Brahestad strax söder om Uleåborg och rymmer polismyndigheten, åklagarmyndigheten och kronofogdemyndigheten.

– Det här är vårt andra förvärv i Finland på kort tid. Därmed har vi på allvar etablerat oss som en bredare nordisk aktör samtidigt som vi stärker vår position ytterligare inom samhällsfastigheter i Finland, kommenterar Stina Lindh Hök, transaktionschef i Hemfosa.

Den total uthyrningsbara ytan uppgår till 26 677 kvm med årliga hyresintäkter om cirka 40 MSEK. Genomsnittlig återstående avtalslängd är 10,4 år. Säljare en fond som förvaltas av Auratum Kiinteistöt Oy vars största investerare är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Turun Seudun Osuuspankki (Åbonejdens andelsbank). Affären finansieras via eget kapital och banklån.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80