Hemfosas joint venture Söderport, vilket ägs till lika delar med AB Sagax, har avyttrat fastigheten Kamelen 14 i Malmö. Fastigheten är idag bebyggd med 13 500 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler. Fastigheten har varit vakant sedan oktober 2015 då Polisen lämnade lokalerna. Söderport har initierat framtagandet av en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

Försäljningspriset uppgår till 170 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet. Köpare är Riksbyggen. Fastigheten frånträds under andra kvartalet 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, tel: +46 706 90 65 50, [email protected]