Hemfosas styrelse föreslår, vilket tidigare meddelats, att den kommande årsstämman beslutar om att utdelning avseende räkenskapsåret 2014 för bolagets stamaktie ska ske kvartalsvis, i likhet med utdelningen för bolagets noterade preferensaktie. Nedan anges de avstämningsdagar som föreslås för stamaktien respektive de avstämningsdagar som sedan tidigare är fastställda för preferensaktien.

Stamaktie utdelning
Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning Avstämningsdag Föreslagen utdelning
Utdelning 1 7 maj 2015 11 maj 2015 1,50 kr
Utdelning 2 16 juli 2015 20 juli 2015 1,50 kr
Utdelning 3 16 oktober 2015 20 oktober 2015 1,50 kr
Utdelning 4 18 januari 2016 20 januari 2016 1,50 kr
6,00 kr
Preferensaktie utdelning
  Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning Avstämningsdag Föreslagen utdelning
Utdelning 1 16 april 2015 20 april 2015 *5,00 kr
Utdelning 2 16 juli 2015 20 juli 2015 5,00 kr
Utdelning 3 16 oktober 2015 20 oktober 2015 5,00 kr
Utdelning 4 18 januari 2016 20 januari 2016 5,00 kr
20,00 kr

*Beslutades på extra bolagsstämma den 12 november 2014.

Notera att föreslagen avstämningsdag för stamaktiens första kvartalsutdelning är den 11 maj 2015, ej den 8 maj som angavs i Hemfosas bokslutskommuniké den 18 februari 2015.

Hemfosas årsstämma hålls den 7 maj 2015 kl 15.00 på Rival i Stockholm. Mer information finns på bolagets webbplats hemfosa.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 9337, kontoret 08-448 04 80