Hemfosa har förvärvat en fastighet med skolor, vård och rättsväsende i Mariestad till ett underliggande fastighetsvärde om 274 mkr. Genom förvärvet ökar Hemfosa sin närvaro i Mariestad och stärker ställningen som hyresvärd för samhällsverksamheter i kommunen.

Hemfosa har förvärvat en fastighet i centrala Mariestad med 25 byggnader, totalt 26 700 kvm uthyrbar yta, samt 30 hektar mark med grönytor och två byggrätter. Fastigheten inrymmer idag flera skolor, vårdlokaler och en kriminalvårdsanstalt, största hyresgäster är Kriminalvården, Mariestads kommun och Friskolan Mariestad. Genomsnittlig återstående avtalslängd uppgår till 4,5 år och årliga hyresintäkter uppgår till cirka 20 mkr. Fastigheten har idag en uthyrningsgrad om 81 procent. Tillträde skedde i juni 2019.

– Genom förvärvet i Mariestad ökar vi vår befintliga närvaro på orten samtidigt som vi stärker vår relation med viktiga samhällsaktörer. Vi ser goda möjligheter att fylla upp fastighetens vakanta ytor och byggrätterna bidrar därtill med framtida projektmöjligheter. Med andra ord, ett förvärv som passar Hemfosa mycket väl, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Alsborger, Transaktionschef, mobil 070-979 45 72, [email protected]

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, [email protected]