Hemfosa har förvärvat en skolfastighet i Esbo, Finland till ett underliggande fastighetsvärde om 23,1 MEUR, motsvarande cirka 245 MSEK. Förvärvet bidrar till att stärka Hemfosas position på den finska marknaden för samhällsfastigheter och som hyresvärd för finska kommuner.

Hemfosa har förvärvat en fastighet där skoloperatören Omnia, som ägs av tre kommuner, bedriver vuxenutbildning. Fastigheten är centralt belägen i stadsdelen Hagalund, Esbo i Helsingforsområdet. Den fullt uthyrda
fastigheten har ett långt hyresavtal med en uthyrningsbar yta om 7 100 kvm
. Årliga hyresintäkter uppgår till 1,3 MEUR, motsvarande cirka 13,8 MSEK. Fastigheten tillträddes den 19 juni 2019.

– Jag är nöjd att vi genomför denna affär där vi förvärvar en attraktiv skolfastighet i bra läge i Helsingforsområdet. Genom förvärvet stärker vi Hemfosas position som hyresvärd för finska kommuner vilket är betydelsefullt för att växa vidare inom samhällsfastigheter i landet. Hemfosas ambition är att öka tillväxttakten i Finland och ser goda möjligheter till flera förvärv framöver, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Alsborger, Transaktionschef, mobil 070-979 45 72, [email protected]

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, [email protected]