Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj till ett totalt värde om 1 145 mkr bestående av sju fastigheter med merparten kontorsfastigheter med samhällshyresgäster. Genom förvärvet kompletterar Hemfosa sitt fastighetsbestånd i tillväxtkommuner i norra och mellersta Sverige och stärker ytterligare sin position som specialist inom samhällsfastigheter.

De sju fastigheterna är belägna i Sollefteå, Härnösand, Falun och Örebro. Fastigheternas totala yta uppgår till cirka 155 000 kvadratmeter och hyresvärdet uppgår till 141 mkr där hyresintäkterna från samhällshyresgäster utgör cirka 70 procent. Säljare av fastigheterna är Klövern AB.

Fastigheterna består till merparten av kontors- och utbildningslokaler i bra lägen med hyresgäster främst inom samhällssektorn. Största hyresgäster är Transportstyrelsen, Högskolan Dalarna, Härnösands Kommun, Sollefteå Kommun och Falu Kommun. Genomsnittlig återstående avtalslängd är 3,5 år och uthyrningsgraden uppgår till cirka 91 procent. Fastigheterna förväntas tillträdas den 31 augusti 2018.

”Hemfosa bevisar återigen förmågan att identifiera och genomföra stora förvärv som passar mycket väl in i den växande svenska samhällsfastighetsportföljen. En affär som denna ger oss möjlighet att förvärva en volymmässigt stor portfölj till en bra avkastning på intressanta och växande orter i Sverige”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80