Hemfosa har vunnit markanvisning för ett kvarter i centrala Falun och planerar där nybyggnation av cirka 15 000 kvadratmeter väl lämpade för samhällsverksamheter och offentliga kontor. Hemfosa ökar också tempot i sin projektverksamhet och startar upp tre skolprojekt; i södra Stockholm, Norrköping och Eskilstuna, med investeringar om totalt cirka 400 mkr.

Markanvisning i Falun

Kvarteret Rödbro är centralt beläget i Falun med närhet till kommunikationer. Nybyggnationen av fastigheten Brorslotten utgör en del av stadsutvecklingen i Falun. Fastigheten kan komma att rymma lokaler för vård/omsorg och offentliga kontor. Den totala ytan omfattar cirka 15 000 kvadratmeter.

”Jag tror att det här blir ett väldigt bra tillskott till stadsmiljön i Falun”, säger Magnus Fridsén, exploateringschef Falu kommun.

”Det nya kvarteret Rödbro blir ett spännande tillskott i Faluns stadsbild. Fastigheten har ett modernt uttryck med influenser från världsarvet”, säger Joakim Storck (C), kommunalråd Falu kommun.

Projektverksamheten tar fart
Därutöver har Hemfosa startat upp tre skolprojekt; i södra Stockholm, Norrköping och Eskilstuna. Investeringarna uppgår till totalt cirka 400 mkr. Fastigheten i Norrköping planeras stå klar till andra halvåret 2020. Fastigheterna i södra Stockholm och Eskilstuna väntas stå klara under andra halvåret 2021. Därmed tar Hemfosas projektverksamhet ordentlig fart.

”Vi är mycket glada och stolta över att Hemfosa vunnit markanvisningen i Falun. Med Brorslotten är Hemfosa med och skapar en efterlängtad plats för viktiga samhällsverksamheter i ett fantastiskt läge i Falun. Vi är också mycket nöjda med aktiviteten inom projektverksamheten, där vi startat upp tre parallella skolprojekt i Norrköping, Eskilstuna och i södra Stockholm. Med markanvisningen i Falun tillsammans med de tre skolprojekten i startgroparna ökar vi nu tempot i Hemfosas projektverksamhet”, säger Caroline Arehult, VD på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, [email protected]